de wetenschap die dieren en planten behandelt die in het overzees leven. Het behandelt organismen ook in de lucht en aardse die direct van organismen van zout water voor voedsel en andere noodzaak van het leven afhangen. In de ruimste zin probeert het om alle essentiŽle fenomenen betreffende de horden het leven dingen te beschrijven die in de enorme oceanen van de wereld blijven stilstaan. Sommige van zijn gespecialiseerde takken betreffen biologie, taxonomie, embryologie, de morfologie, fysiologie, ecologie, en geografische distributie. De mariene biologie is dicht verwant met de wetenschap van oceanografie wegens de verhouding van de fysieke eigenschappen van de oceanen aan de het leven organismen die in hen blijven stilstaan. Het helpt in het begrip van de mariene geologie door de studie van die organismen die hun skeletachtige overblijfselen tot de vloeren van de oceanen bijdragen of die de enorme koraalertsaders van het tropische overzees uitwerken. Een belangrijkste doel van mariene biologie is te ontdekken hoe de oceaanfenomenen de distributie van organismen controleren. De mariene biologen bestuderen de manier waarop de bijzondere organismen aan de diverse chemische en fysieke eigenschappen van het zeewater, aan de bewegingen en de stromen van de oceaan, aan de beschikbaarheid van licht bij diverse diepten, en aan de stevige oppervlakten worden aangepast die omhoog seafloor maken. De speciale aandacht wordt gegeven aan het bepalen van de dynamica van mariene ecosystemen, in het bijzonder aan het begrip van voedselketens en roofdier-prooiverhoudingen. De mariene biologische informatie over de distributie van vissen en schaaldierbevolking is van groot belang aan visserij. De mariene biologie is ook betrokken met de gevolgen van bepaalde vormen van verontreiniging op het vissen en installatieleven van de oceanen, in het bijzonder de gevolgen van pesticide en meststoffenreproductie uit landbronnen, toevallige morserijen van olietankers, en het dichtslibben van de activiteiten van de kustlijnbouw.

© Copyright 2008. All rights reserved.

young drivers insurance