Elk van deze onderverdelingen, beurtelings, kan verder worden onderverdeeld: de morfologie, bijvoorbeeld, is verdeeld in anatomie, die de studie van structuren is die met het naakte oog kan worden waargenomen; histologie, de studie van microscopische structuur; en cytologie, de studie van de bijzondere details van cellulaire structuur. Er zijn ook het overlappen van het gebied van biologie met andere wetenschappelijke disciplines geweest; bijvoorbeeld, zijn de moderne principes van chemie en fysica geïntegreerd met die van biologie in biochemie en biofysica, respectievelijk. De moleculaire biologie, die de chemische structuren en de processen van biologische fenomenen op het moleculaire niveau bestudeert, trekt op verscheidene disciplines en één van de belangrijkste biologische wetenschappen geworden. In een andere benadering van classificatie, kan een gebied van biologie met het onderzoek van één type vooral betrokken zijn van het leven ding-b.v., plantkunde, de studie van installaties; de dierkunde, de studie van dieren; ornithologie, de studie van vogels; viskunde, de studie van vissen; herpetology, de studie van amfibieen en reptielen; entomologie, de studie van insecten; mycologie, de studie van paddestoelen; de microbiologie, de studie van micro-organismen; protozoology, de studie van protozoä; en bacteriologie, de studie van bacteriën.

© Copyright 2008. All rights reserved.

cash loans